This text will be replaced

OBS *

Om det är första gången du ser våra program måste du installera Quicktime för windows. Det kan du göra genom att ladda ner filen quicktimealt176. Länk finns nedanför denna text.

När du klickat på det program du vill se ska ett blått Q dyka upp, sedan ska filmen börja. Dyker inte Q:et up har du inte stöd för quicktime på din dator.

Ladda ner Quick-time support för windows
quicktimealt176
 
 Gäster: Magnus Ramstrand, Christer Christensson, Anna Ortner, Olof Svanberg,
Göran Lager & Torbjörn Rosdahl

Gästartister: Human & Sångkompaniet

Gäster: Göran Lager, Johanna Tibell-Gartz, Lisa Carpevi, Jan Enfors
Benkt Kullgard & Margareta Grahn
Svar direkt: Hillevi Engström

Gäster: Rada Kovacevic, Agneta Fraser & Jenny Westberg
Svar direkt: Jens Ärlebrant

Gäster: Torbjörn Rosdalh, Gustaf Skulasson, Peter Dalmalm, Benkt Kullgard & Olle Carlsson

Panelen: Fredrik Lidby, Maria Olovsson & Nils-Erik Cramizar

Gäster: Torbjörn Rosdahl, Torsa Lundgren, Helén Ivarsson, Lars-Göran Sörqvist,
Margareta Lundgren & Anna Ortner

Panelen: Douglas Lithborn, Jan-Åke Nyberg & Stina Bergman-Ericsson

Gäster: AnnMargrethe Erisccon, Leif Hildebrandt, Anders Bohman, Markus Andersson,
Thomas Larsson, Kjell Henriksson & Ulf Wester

Panelen: Gustaf Skulason, Jessica Kjällman & Magnus Ramstrand

Gäster: Maria Stockhaus, Leif Hildebrandt, Carl Isaksson & Marie Hård
Panelen: Lilian Lama, Oscar Jansson & Agneta Fraser

Gäster: Tomas Franzén, Lennart Gabrielsson, Anna-Karin Sundén, Kåre Wegersjö
Panelen: Richard Meyer, Carina Lundgren och Benkt Kullgard

Gäster: Solweig Monnonen, Eva Wridhe & Thorbjörn Rosdahl

Gäster: Anna Berg, Gösta Söderqvist & Sara Dahlman

Gäster: Benkt Kullgard,Eva Schurmann & Johanna Spjuth

Gäster: Björn Karlsson, Sonja Lunnergård och Christion Greus

Gäster: Marie Hård, Anna Ortner Thorbjörn Rosdahl och Kerstin Lidman